Bezmiar cierpień duchowych i fi zycznych, zwłaszcza w obliczu śmierci, jest w takim stopniu nieokreślony, jak wielkie jest bogactwo duchowych możliwości człowieka. Jeśli nawet dyspozycje te nie zawsze bywają dostatecznie rozbudzane i rozwijane w pełni życia i zdrowia, cierpienie dotyka każdego z wielką intensywnością i głębią. Kiedy dociera do nas informacja, że jesteśmy chorzy, że badania wykazały taką czy inną chorobę w organizmie, wówczas samoistnie rodzą się w nas lęk i niepewność. Powstaje bardzo szybko również pytanie – dlaczego,a następnie co będzie dalej?

● Warto przeczytać:

Człowiek w obliczu cierpienia i umierania
Poszukując sensu cierpienia i życia
Cierpienie jako niechciany aspekt życia człowieka i edukacyjna rola tanatogogiki [*]
Rola miłości w przeżywaniu cierpienia i śmierci
Do czego prowadzi ruminowanie
Doświadczenie śmierci – Poszukiwanie sensu śmierci dziecka
Rodzina w sytuacji straty osoby bliskiej
Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na stan psychiczny człowieka
Cierpienie, umieranie, nadzieja
Sens ludzkiego cierpienia – uczestnictwo z nadzieją
Samowychowanie w kontekście choroby terminalnej
Postawy człowieka wobec śmierci
Trudne umieranie
Współczesne postawy wobec śmierci i umierania
Przemiany postaw wobec śmierci
Psychologiczne aspekty postaw wobec śmierci
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w obliczu śmierci i umierania
Wybór i zestawienie tekstów Jana Pawła II na temat sensu i godności ludzkiego cierpienia
O chrześcijańskim sensie cierpienia – list apostolski Salvifici Doloris papieża Jana Pawła II (link zewnętrzny)
Psychologiczne aspekty cierpienia w chorobie i umieraniu
Cierpienie – problem obcowania z cierpieniem
Śmierć jako anty-fizyka „rzeczy ostatecznych”
Wartość cierpienia
Dlaczego chory prosi o przyśpieszenie swojej śmierci (link zewnętrzny)
Odnaleźć sens w cierpieniu
Czym jest cierpienie?
Jan Paweł II: katecheza cierpienia i umierania
Pytanie o sens cierpienia
Pomoc w opiece w ostatnich tygodniach i dniach życia
Dziecko wobec cierpienia
Współcierpienie rodziców w cierpieniu ich dzieci – nieprofesjonalne krótkie rozważania
Ból i cierpienie dziecka wyzwaniem dla terapeuty
Cierpienia duchowe dziecka – Psychologiczne aspekty
Cierpienie samotności wśród ludzi – O samotności dziecka we współczesnej rodzinie
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie – wartość czy cierpienie?
Mutyzm – dzieci milczą i cierpią ( czytaj więcej – linki zewnętrzne: mutyzm.pl / mutyzm.org.pl / mutyzm-wybiorczy.org.pl / mutyzmportal.pl )
Czy mutyzm to rzeczywiście logoneuroza? [**]
Dziecięca trauma – psychologiczne konsekwencje dla dalszego rozwoju
Kompleksowa opieka nad dzieckiem z zespołem stresu pourazowego
Objawy stresu pourazowego u nastoletnich ofiar wypadków drogowych- rola wsparcia i postaw rodzicielskich
Zespół stresu pourazowego u dzieci
Dziecko po stracie bliskiej osoby – wpływ zintegrowanych oddziaływań na dobrą jakość życia w dorosłości
Zapomniane dzieci – Samobójstwo rodzica i jego wpływ na potomstwo
Rodzaje śmierci i przyczyny zgonów – jak poradzić sobie po stracie osoby bliskiej?
Zespół nagłej śmierci niemowlęcia
Blisko siebie w życiu i śmierci
Śmierć bliskiej osoby
Problemy komunikacyjne w otoczeniu pacjenta w kontekście emocji związanych ze śmiercią
(Nie)obecność kategorii śmierci w edukacji dzieci – głos w dyskusji
Bojaźń i drżenie – Choroba na śmierć
Ból i cierpienie
Cierpienie – wyzwanie egzystencjalne
Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o cierpieniu
Zapobieganie samobójstwom
Współczesne oblicza przemocy – Zagadnienia wybrane
Skuteczne komunikowanie się z osobą, która cierpi na demencję
+
+
+

 

[*] Tanatogogika – subdyscyplina pedagogiki, dostarcza wiedzy na temat umierania i śmierci uwzględniając kontekst wielokulturowy.
[**] Logoneurozy – zaburzenia lękowe mowy.

 

Ograniczoność życia jest jednym z podstawowych wyznaczników ludzkiej egzystencji. Zatem wszelkie rozważania nad śmiercią człowieka są bardzo istotne z osobistego i społecznego punktu widzenia. Ludzie od zarania dziejów próbowali podejmować zagadnienia życia i śmierci oraz przemijania, choć nigdy te tematy nie były dla nich łatwe. Często zmagając się z codziennym życiem, człowiek nie myśli o śmierci i o niej nie rozważa, tymczasem jak twierdzi niemieckie przysłowie „Śmierć jeszcze o nikim nie zapomniała“. Mimo wielu wysiłków, aby zapomnieć o śmierci, współczesny człowiek – świadomie lub podświadomie – z konieczności dokonuje prób konfrontacji swojej postawy z doświadczeniem własnego i cudzego przemijania, a także ze względnością wszelkiego istnienia (Levine, 2015).

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK