Cierpienie, czyli ból fizyczny lub psychiczny znany jest wszystkim ludziom, gdyż tylko zmienne jest to kiedy, ile razy oraz w jakiej formie i jakim rozmiarze je pozna konkretna osoba, lecz wszystkie istoty żyjąc, od narodzin do śmierci z cierpieniem się stykają i ono ich dotyczy. „Cierpienie ludzkie samo w sobie stanowi jakby swoisty „świat”, który bytuje wraz z człowiekiem, pojawia się w nim i przemija, a czasem nie przemija, ale utrwala się w nim i pogłębia.” (Jan Paweł II, list apostolski Salvifci Doloris). Również wtedy, gdy ludzie swoją obecnością towarzyszą cierpiącym, aby w przeżywanym przez nich bólu nie asystowała im samotność.Zwłasza, gdy wiadomo, iż dla każdego człowieka samotność wśród ludzi, jest cierpieniem najbardziej okrutnym. Co warto i trzeba zrozumieć, gdyż cierpienie jest doświadczeniem powszechnie towarzyszącym ludziom i żadnej osobie nie da się przed nim uciec zupełnie.

Jednakże w życiu różnie bywa, a człowiek dorosły dużo wie – „zna życie”, potrafi wiele zrozumieć i posiada zdolniść – nawet  zderzając się z tym, co najtrudniejsze –  aby sobie samemu pewne kwestie wyjaśnić. Natomiast z dzieckem jest inaczej. Zwłaszcza, iż powszechności zjawiska osamotnienia dzieci w rodzinach jest przytłaczająca. Natomiast, gdy wiadomo, że jednym z czynników będących przyczyną poczucia samotności może być choroba lub niepełnosprawność dziecka,  tego już ani w żaden sposób nie da się wytłumaczyć, ani nazwać inaczej. To jest okrucieństwo. Szczególnie, że wówczas niechęć i/lub odrzucenie dotyczą nie tylko dziecka, lecz przenoszą się – co staje się nagminne – na jego rodziców, a zwłaszcza matkę dziecka. Cierpiącą podwójnie wtedy, gdy z powodu choroby lub niepełnosprawność dziecka (a dokładnie w wyniku własnej niedojrzałości) odchodzi ojciec/mąż i rozpada się rodzina.

Dlatego jest bardzo ważne, aby w każdym przypadku poza osobą cierpiącą dostrzec jej otoczenie, czyli ludzi jej towarzyszących. Aby swoim zachowaniem nie wywoływać cierpienia u innych. Na co zwraca uwagę psychologia. Pomimo, że psycholodzy, stosunkowo rzadko posługują się słowem „cierpienie”. Znacznie częściej, dla określenia dotkliwych stanów psychicznych i trudności osobistych używane są takie określenia jak „zaburzenia emocjonalne”, „problemy osobiste”, „negatywne emocje”, „stres”. „trauma” itp.

Trzeba zwrócić również uwagę na utrzymującą się tendencję by cierpienie, które z medycznego punktu  widzenia jest utożsamiane z doznaniem bólu, lokalizować przede wszystkim w sferze zjawisk emocjonalnych. Po to, aby zwrócić uwagę na probem uśmierzanie cierpienia poprzez zażywanie psychoaktywnych substancji chemicznych, które mają przynieść ulgę w cierpieniu. Dramatycznym paradoksem tych praktyk – często nie mających nic wspólnego z medycyną – jest zjawisko uzależnienia, gdy zniewoleniu przez przymus zażywania tych substancji towarzyszy bardzo intensywne cierpienie pojawiające się w chwilach, gdy poziom tych substancji w organizmie ulega obniżeniu.

Co trzeba zrozumieć, aby pojąć, że cierpieniem jest nie tylko ból. Cierpienie obejmuje często lęk, smutek, gniew, pustkę, obojętność i wstręt. Natomiast człowiek cierpiący samego siebie najczęście postrzega i ocenia w kategoraich osoby bezradnej i małowartościowej. Dlatego dla zrozumienia cierpienia jako specyficznego i wyjątkowego doświadczenia człowieka potrzebne jest zintegrowanie kilku perspektyw (emocjonalnej, umysłowej, somatycznej, społeczno-kulturowej i moralno-duchowej). Zwlasza, iż „Społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim.” – zauważa Benedykt XVI w encyklice Spe salvi (łac. Nadzieją zbawieni).

 

Los człowieka to doświadczanie sensu życia, jak i jego utrata. Codzienne życie przynosi wiele zdarzeń, w obliczu których jednostka traci poczucie sensu, zdarzeń stanowiących przeszkodę na drodze do samorealizacji. Z braku możliwości samorealizacji, samourzeczywistnienia się czy samoaktualizacji rodzi się cierpienie. Jest ono symptomem zmiany i wskazuje, że nasza stabilność została naruszona lub coś jej zagraża. (Żaneta Stelter)

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK