Na stronach Słownika języka polskiego czytamy:
klerykalizmxxxxxto dążenie do podporządkowania duchowieństwu i Kościołowi życia społecznego, polityki i kultury

klerykalizacjaxxxto poddawanie wpływom Kościoła i duchowieństwa różnych dziedzin życia społecznego, polityki i kultury
antyklerykalizmxto postawa niechęci wobec kleru, występowanie przeciwko odgrywaniu przez duchowieństwo znaczącej roli w życiu społecznym

Dlatego należy zwrócić uwagę, iż w pojęciu antyklerykalizm określającym konkretną postawę oraz działania i dążenia nie ma mowy o walce z Bogiem i Kościołem. Nadawanie temu słowu takiego znaczenia jest manipulacją oraz przekłamaniem służącym odwróceniu uwagi od negatywnych zachowań księży Kościoła katolickiego.

Z tego samego słownika również się dowiadujemy, iż:
sofizm xxxto świadome dowodzenie nieprawdy
sofista xxxto człowiek dowodzący nieprawdziwych tez za pomocą fałszywych argumentów
sofistyka xto świadome posługiwanie się nieuczciwą argumentacją w celu udowodnienia fałszywej tezy

Niedoścignionymi mistrzami sofistyki w polskim Kościele są arcybiskupi Marek Jędraszewski, Józef Michalik, Sławoj Leszek Głódź i Stanisław Gądecki a pośród księży: Tadeusz Rydzyk, Franciszek Longchamps de Bérier, Ireneusz Bochyński, Dariusz Oko, Tadeusz Guz i Roman Kneblewski, czyli manipulatorzy wpływający na zachowania i postawy innych ludzi poza ich świadomością, poprzez przedstawianie pokrętnych, fałszywych lub jednostronnych argumentów albo przeinaczonych faktów.

Tadeusz Rydzyk

Franciszek
Longchamps de Bérier

Ireneusz Bochyński

Dariusz Oko

Tadeusz Guz

Roman Kneblewski

Natomiast z reguły najwięcej do powiedzenia o Kościele mają te osoby, które za wiele, albo nic wspólnego z Kościołem nie mają. Paradoksalnie zagorzałym aktywistą w „uzdrawianiu” polskiego Kościoła jest powszechnie znany ex-jezuita Stanisław Obirek, który od kilkunastu lat powtarza: „nie chcę mieć z tą instytucją nic wspólnego”. Tymczasem jest on jedynym – co bardzo ważne spośród ponad 2240 księży, którzy w minionych 20 latach w Polsce odeszli z kapłaństwa – krytykantem polskiego Kościoła katolickiego a nie – jak bardzo wielu księży – jego krytykiem. Zatem jego opinie pozbawione pragmatyzmu w proces bardzo koniecznych zmian w Kościele niczego konstruktywnego nie wnoszą. Stąd też trudno uwierzyć, by taka osoba – pomimo skladanych publicznie deklaracji – rzeczywiście zwalczała np.pedofilę klerykalną. Niewątpliwie traktując ją jedynie jako pretekst do walki z Kościołem.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK