Jestem wszelako pewien, że na ogół ludzie bardziej usilnie pragną mieć modne albo
przynajmniej czyste i nie łatane ubranie aniżeli czyste sumienie.
Henry David Thoreau

„Człowiek żyjąc w swym środowisku społecznym wchodzi w kontakt pośredni lub bezpośredni z tymi elementarnymi czynnikami, które składają się na środowisko, a więc zjawiskami geograficznymi, ludźmi, wytworami kultury, stosunkami gospodarczymi itp. Środowisko jest pewnym zespołem podniet i sytuacji oddziałujących na jednostkę, wytwarza ono u ludzi doświadczenia, potrzeby i dążenia, wyzwala określone sposoby zachowania i postawy. Te dążenia i potrzeby nie są biernym odbiciem stanu faktycznego, samoreprodukcją dotąd istniejących, ale stanowią także wyraz tęsknoty za doskonalszym życiem. Uznanie, iż potrzeby i dążenia ludzi są prostym odzwierciedleniem i akceptacją stanu istniejącego, jest niezgodne z metodologią marksistowską, akcentującą aktywną postawę człowieka. W etyce znajdują wyraz właśnie dążenia do zmiany środowiska, ni e jest ona zatem – jak to pojmowali mechanistyczni fataliści – niesamodzielnym pasywnym odbiciem warunków. Przeciwstawić się zatem trzeba z jednej strony koncepcji całkowitej autonomiczności etyki, z drugiej zaś strony – mechanistycznym koncepcjom socjologicznym, według których etyka jest automatycznym odbiciem środowiskowych warunków i afirmacją stanu istniejącego. Określony tryb życia człowieka, jego autentyczna sytuacja i przebyta historia kształtują psychikę, formują nie tylko jego poglądy na rzeczywistość, ale również wywołują potrzeby i dążenia, które często wyprzedzają istniejące warunki. Poglądy o rzeczywistości wespół z dążeniami stanowią podstawę, na której wznosi się ideał moralny, ujęty w normy i oceny systemu etycznego”.

▪ Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono czasem do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która cię czeka? – Elif Shafak, Czterdzieści zasad miłości

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK