● Skuteczność prawa polega na jego egzekwowaniu. Dlatego nie odkrywa Ameryki ten kto twierdzi, że każda patologia rodzi się z obojętności wobec łamania przepisów obowiązującego prawa a rozwija się z przyzwolenia, którego fundamentem jest niestosowanie prawa wtedy, gdy ono z całą surowością powinno być egzekwowane. To wykorzystują m.in. pedofile. Natomiast skutki tej niezrozumiałej dla ogółu społeczeństwa tolerancji objawiającej się pobłażliwością organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wobec polskiego Kościoła instytucjonalnego w sposób najdoskonalszy wykorzystują księża-pedofile. Mający wsparcie wśród ukrywających ich czyny hierachów.

Jednakże, aby nie spotkać się z zarzutami wynikającymi z zamierzonej manipulacji, a więc dlatego by nie walczyć z Kościołem, a nawet Bogiem, gdy w istocie walczę z księżmi-pedofilamii i ich czyny ujawniam – bardzo zachęcem do zapoznania się z dokumentami KEP do których linki zamieszczam poniżej. Po to, aby każda osoba mogła sama ocenić jaką wartość – wobec wszystkim znanych faktów – mają słowa przedstawicieli Kościoła instytucjonalnego w Polsce.

Natomiast, aby nie bawić się w politykę i nie być nazwanym politykierem bez komentarza pozostawię:

  • zaostrzenie niestosowanego wobec księży prawa karnego i wobec nich bardzo pobłażliwego,
  • publiczny rejestr pedofilów a w nim nieobecność księży, 

czy wreszcie szumnie zapowiadaną Ustawę o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Dz.U. 2019 poz. 1820), która wprawdzie weszła w życie 26 września 2019 roku, lecz pierwszy raport komisja ma opracować w ciągu roku. [ czytaj >>>

Notabene w uzgodnieniu z episkopatem. Zatem najpewniej czeka nas kolejna fikcja – podobna do tej z którą mieliśmy do czynienia, gdy Kościół w Polsce dokonywał samooczyszczenia w zakresie współpracy polskiego duchowieństwa (czytaj: księży katolickich) z organami bezpieczeństwa w okresie PRL. Czego skutki odczuwamy do chwili obecnej. Gdyż powołana w dniu 18 października 2006 roku przez 337 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, a rozpoczynająca swą działalność w dniu 02 stycznia 2007 roku Kościelna Komisja Historyczna już 27 czerwca 2007 roku podsumowała swoją działalność. Z lustracji księży współpracujących z SB robiąc kpinę i większość „niewygodnych” spraw, gdyż księża-konfidenci to najczęściej obecni hierachowie Kościoła, zamiotła pod przysłowiowy dywan. Czemu oczywiście zaprzeczał ówczesny rzecznik prasowy KEP ks. Kózef Kloch twierdząc, że: „To, ile potrwa jeszcze lustracja w polskim kościele wie tylko Pan Bóg. Dokumentów jest tak dużo, że można je przeglądać przez kolejnych 50 lat” – co oczywiście nie wskazywało na powagę problemu, lecz go banalizowało.

Dlatego w samooczyszczenie Kościoła instytucjonalnego z wszelkich obecnych w nim patologii nie należy wierzyć, a tym samym utopijne jest marzenie, że kiedykolwiek to się stanie. Szczegółnie w Polsce.

● Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560)

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK