Jeśli chcesz, żeby światem kierowała twoja religia, ideologia czy twój światopogląd, najpierw chciałbym cię zapytać:
jaki był największy błąd popełniony przez twoją religię, ideologię albo twój światopogląd? W czym się pomyliły?
Yuval Noah Harari

WARUNKI MOŻLIWOŚCI AUTOKONSTRUKCJI

„Człowiek znajduje siebie jako rzuconego w świat, a to znaczy, że »znajduje się w przestrzeni pytań dotyczących mocno wartościowanych dóbr, fakt ten jest wcześniejszy od wszelkich wyborów i przygodnych kulturowych modyfikacji«. Te pytania dotyczą tego, jak prowadzić swoje życie? Co jest w nim ważne? Co to znaczy być dobrym, etc. Mają one charakter konieczny, tzn. nie można ich zlekceważyć, domagają się odpowiedzi. Człowiek musi się wobec nich ustosunkować. Owo ustosunkowanie się jest nabieraniem orientacji.(…) … odpowiedź na pytanie »kim jestem?« jest odpowiedzią na pytanie, »co ma dla mnie znaczenie?«. »Jesteśmy podmiotami, jedynie dzięki temu, że pewne sprawy coś dla nas znaczą«. Człowiek, który nie jest przejrzysty dla samego siebie, może jednak siebie »uchwycić« w tym, co ma dla niego znaczenie, w tym, co wartościuje pozytywnie. To wspomniane silne wartościowania; to, co człowiek ocenia jako ważne dla dobrego życia umożliwia mu nabranie orientacji w przestrzeni pytań, a tym samym autoidentyfikację, ponieważ silne wartościowania kreślą »moralną mapę nas samych”. (s. 173-186)

Moja tożsamość określona jest przez więzi i identyfikacje, stanowiące ramy lub horyzont, wewnątrz których mogę w każdym konkretnym przypadku próbować ustalić, co jest dobre czy wartościowe, co powinienem zrobić, lub co popieram, a czemu się przeciwstawiam. (Charles Margrave Taylor)

„Człowiek jako osoba nie jest czymś zapożyczonym od społeczeństwa czy swoistym darem społeczeństwa. Osoba ma charakter pierwotny, na niej wszystko inne się opiera. To właśnie ujęcie człowieka jako osoby jest punktem wyjścia dla mówienia o ludzkiej godności. Jako osobę człowieka charakteryzuje posiadanie siebie, dysponowanie sobą, nieprzekazywalna odpowiedzialność za siebie samego. W praktyce oznacza to, że nie może być zawłaszczony przez żadną instytucję, nie może być przez inne osoby czy instytucje wykorzystywany, ponieważ sam dla siebie jest celem zasadniczym. Mówi się w związku z tym o niepowtarzalnej wartości każdego człowieka. Nie może być on przez nikogo reprezentowany na płaszczyźnie moralnej, lecz odpowiada sam za siebie. Tylko w odniesieniu do człowieka można mówić o tak rozumianej godności. Godność jest przynależna człowiekowi, życie z godnością to życie według zasad…”.

Światopogląd ▪ względnie stały zespół przekonań i opinii (często wartościujących) na temat otaczającego świata, czerpanych z rozmaitych dziedzin kultury, głównie z nauki, sztuki, religii i filozofii. Podstawową cechą światopoglądu jest jego uniwersalność.  Światopogląd stanowi mniej lub bardziej wyraźnie sformułowany opis konkretnej sytuacji człowieka na tle świata jak również pewne preferencje i postulaty odnoszące się do działań człowieka.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK